Schrijven met kwaliteitskeurmerk

Gegarandeerde kwaliteit

Schrijven is een vak: je kunt het leren en er bestaan kwaliteitscriteria. Talent is niet voldoende, deskundigheid en oefening zijn ook nodig. Daarom kies ik voor het CCC-model van Jan Renkema (Schrijfwijzer, 2012). Een uitgebreid model dat in de gereedschapskist van elke tekstprofessional thuishoort. Wat houdt het CCC-model in? Kortweg:

  • Je mag verwachten dat teksten aansluiten bij doel en doelgroep (C van correspondentie);
  • Dat stijl, spelling, toon en inhoud op elkaar zijn afgestemd (C van consistentie);
  • En dat de teksten foutloos zijn (C van correctheid).

Deze drie criteria laat ik los op tekstsoort, inhoud, opbouw, formulering en presentatie van elke opdracht. Het resultaat: tekst die lekker leest, gemakkelijk te begrijpen is en lezers overtuigt.

Neem contact op
Voor teksten van CCC-kwaliteit.