Prikkel de zintuigen!

voel en hoor de windIk hoor wat ik schrijf. Terwijl ik dit typ, hoor ik zachtjes in de achtergrond de woorden, het ritme en de melodie van de zin. Als ik dichter was, zou ik daar vast veel profijt van hebben. Maar nee, ik ben ‘slechts’ tekstschrijver en zet mijn schrijftalent in voor bedrijven en organisaties. Ik lever teksten met lekker lopende zinnen, zinnen die zich vlot laten lezen. Als een weg zonder hobbels, drempels of haakse bochten.

Voel je wat je leest?
Horen, zien, proeven en ruiken: ik gebruik mijn zintuigen bij het schrijven. Waar het kan en mag (of moet) is de tekst prikkelend. Je voelt dat briesje langs je huid of watertandt bij de gedachte aan een prikkelende smaak. Zintuiglijke tekst leest lekkerder en zet sneller aan tot actie.
Waar kocht je de laatste keer een kledingstuk? En hoe kwam je tot die keuze (of impuls)? Via argumenten of op het gevoel? Precies: je bedenkt argumenten, maar volgt het gevoel.

Kies daarom voor prikkelende teksten. Wat je ook wilt vertellen, tegen wie dan ook en zeker als je een reactie wilt uitlokken!

Meer weten?
Bel of e-mail de Woordplaats.